Season: 2012-13 Season

Brew City White Team 2012 - 2013
Nikki Mishler
Grey
2012-13 Season
Brew City Blue Team 2012 - 2013
Jen Wardman
Blue
2012-13 Season
Brew City Green Team 2012-2013
Patti Lynch
Green
2012-13 Season
Brew City Red Team 2012 - 2013
Dawn Ninnemann
Red
2012-13 Season